महाराष्ट्र राज्य   

 निवडणूक विभाग  

 जिल्हा सातारा  

  विधानसभा मतदारसंघाची मतदार यादी

नोट - मतदार यादी बघण्यासाठी तुमच्याकडे अडोब रिडर असणे आवश्यक आहे.

अनुक्रमांक

 विधानसभा 

 

अनुक्रमांक

विधानसभा 

२५५ फलटण

 

२५९ कराड उत्तर

२५६ वाई

 

२६० कराड दक्षिण

२५७ कोरेगाव

 

२६१ पाटण

२५८ मान

 

२६२ सातारा

  सातारा जिल्हा पदवीधर प्रारुप मतदार यादी ( प्रसिद्धी दिनांक  ०१/१०/२०१३  )

सातारा जिल्हा शिक्षक   प्रारुप मतदार यादी ( प्रसिद्धी दिनांक  ०१/१०/२०१३  )

अस्वीकार: वरील माहिती हि संबधित विभागाकडून प्राप्त झालेली असून  त्याच्या चूक अथवा बरोबर असण्याबाबत एन.आय.सी. कुठलीही जबाबदारी स्वीकारत नाही.याबाबत कृपया संबधित विभागाकडे संपर्क साधावा.