मुख्य पान

 जि.प. / पं.स. निवडणूका 

 राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम

कनिष्ठ लिपिक अंतिम निवड यादी 

कनिष्ठ लिपिक अंतिम प्रतीक्षा  यादी 

वाळू लिलाव २०१६-१७ अधिसूचना

वाळू लिलाव दुरुस्ती अधिसूचना

कागदपत्र पडताळणी ( तलाठी भरती )

तलाठी  अंतिम निवड यादी 

तलाठी   अंतिम प्रतीक्षा यादी 

लिपिक- टंकलेखक  अंतिम निवड यादी 

लिपिक- टंकलेखक अंतिम प्रतीक्षा यादी   

 पेंडाल तपासणी व तक्रार निवारण पुस्तिकेबाबत

भरती विधी अधिकारी

प्रेस नोट स्वातंत्र्य सैनिक 

डिजिटल पेमेंट

 जि.प. / पं.स. निवडणूका 

सुधारित अंतिम उत्तरसुची तलाठी पदभरती  परीक्षा दि .११/०९/२०१६ 

 विधान परिषद अंतिम मतदार यादी सांगली तथा सातारा स्थानिक प्राधिकारी मतदार संघ

 शस्त्रबंदी  व जमावबंदी आदेश 

निवड यादी कनिष्ठ लिपिक

प्रतिक्षा यादी कनिष्ठ लिपिक

अंतरिम निवड यादी लिपिक-टंकलेखक 

प्रेस नोट

जलयुक्त   शिवार 

  निकाल : जिल्हा प्रकल्प अधिकारी राज्य स्तरीय संवर्ग क पदांकरिता

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रारंभ सातारा जिल्हा

सरळ सेवा भरती २०१६

निविदा सूचना (राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही)

 नगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१६-१७ 

 नगरपंचायत निवडणूक २०१६-१७  

सातारा जिल्हा पर्जन्यमान

 शासकीय जमीन मंजूरी प्रकरणांमधील आदेशांची यादी

रब्बी हंगाम २०१५-१६ अंतिम पैसेवारी  

खरीप हंगाम २०१५-१६ अंतिम पैसेवारी  

खरीप हंगाम २०१५-१६ दुष्काळ सदृश्य गावातील उपाय योजना

 वाळू लिलाव निर्देश, अटी व शर्ती 

ताडी दुकानांचा लिलाव जाहीर सूचना २०१५ - १६   

सामाजिक अर्थ सहाय्य योजना  

ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे नामनिर्देशपत्र   भरण्यासाठी लिंक

 सांसद आदर्श ग्राम योजना

 संकेत स्थळ शोध           

  रस्ते विकास योजना २००१-२१  

वाळू/रेती निर्गती सुधारित धोरण -2013, नियम व नमुने  

 युनिकोड वापराबाबत सहाय्य 

   संकेत स्थळ शोध