भूमी अभिलेख

जिल्हा सातारा

सातारा जिल्ह्यातील गायरान व सरकारी मुलकीपड जमिनीची गावनिहाय माहिती 

आपला ७/१२ अथवा मिळकत पत्रिका बघण्यासाठी खाली क्लिक करावे.

./../images/WB00939_1.GIF (1387 bytes)

 ७/१२ अथवा मालमत्ता पत्रक 

 मिळकत पत्रिका

./../images/WB00939_1.GIF (1387 bytes)

अस्वीकार: वरील माहिती हि संबधित विभागाकडून प्राप्त झालेली असून  त्याच्या चूक अथवा बरोबर असण्याबाबत एन.आय.सी. कुठलीही जबाबदारी स्वीकारत नाही.  याबाबत कृपया संबधित विभागाकडे संपर्क साधावा.

./../images/WB00939_1.GIF (1387 bytes)