सार्वजनिक वितरण व्यवस्था वितरण सातारा जिल्हा (केरोसीन)

अ.क्र.

वितरण जिल्हा

एप्रिल २०१७

1

Wai/वाई

>>>

2

Satara/सातारा

>>>

3

Phaltan/फलटण

>>>

4

Patan/पाटण

>>>

5

Man/मान

>>>

6

Mahableshwar/महाबळेश्वर

>>>

7

Koregaon/कोरेगाव

>>>

8

Khatav/खटाव

>>>

9

Khandala/खंडाळा

>>>

10

Karad/कराड

>>> 

11

Jaoli/जावली

>>>