./../images/WB00939_1.GIF (1387 bytes)

    संपर्क : -./../images/WB00939_1.GIF (1387 bytes) 

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी , 

जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोवई नाका, 

सातारा- ४१५००१. महाराष्ट्र , भारत.

दूरध्वनी क्रमांक  : --  +९१-(०)२१६२-२३२७५०   /   +९१-(०)२१६२-२३२१७५                    

फॅक्स- +९१-(०)२१६२-२३०३१०           ई मेल  : -  collector.satara[at]maharashtra[dot]gov[dot]in

./../images/WB00939_1.GIF (1387 bytes)

अभिप्राय देण्यासाठी आमचा   ई मेल   पत्ता :--   rdcsatara[at]gmail[dot]com                  

./../images/WB00939_1.GIF (1387 bytes)