Mahatma Gandhiइतरांच्या सेवेत स्वतःला समर्पित करा. तुमचा 'स्व' तुम्हाला सापडेल

-महात्मा गांधी

जिल्हा प्रशासन

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था - नियतन - सातारा जिल्हा


·         अन्न धान्य

·         साखर

·         केरोसिन

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था - वितरण - सातारा जिल्हा

·         अन्न धान्य

·         साखर

·         केरोसिन